Terms and conditions

 Vilkår for kjøp

Hudkonsulent Akademiet (eies av Cura Akademiet og inciDerm), heretter kalt HKA (Cura Akademiet og inciDerm), gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.


Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.


Kortbetaling


Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal, Stripe.

Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir, vil det bli generert en faktura som følges opp av vår samarbeidspartner Arvato.


Delbetaling og avdragsordning


Et kjøp som gjøres med en avdragsordning/delbetaling, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til inkasso.
Ved å godta Brukervilkårene godtar du samtidig at vi gjennomfører automatiske trekk (på konto oppgitt ved registerering) i henhold til kurs/studieavgift, og oppgitt Betalingsplan (denne finner du på kjøpssiden)


 Delbetaling

Med delbetaling får du mulighet til å dele opp betalingen. 
Til info: Du får ikke tilsendt diplom og pin før studiet/kurset er betalt i sin helhet. 

Påmelding Praksiskurs

Påmelding til våre praksiskurs er bindende og betalt kursavgift refunderes ikke (uavhengig av årsak) 
Skulle det oppstå sykdom og du blir forhindret i å delta, refunderes ikke innbetalt kursavgift.
Du får derimot tilbud om å delta på fremtidig kurs hvor det er ledig plass, uten ekstra kostnad.
Du er da pliktig til å informere Hudkonsulent Akademiet om sykdom skulle oppstå og du er forhindret i å delta, for at kursdeltakelsen din skal kunne utsettes.
I forbindelse med koronapandemien må vi muligens utsette praksiskursene våre. Vi følger myndighetens retningslinjer i forhold til dette. 
Om vi ser oss nødt til å utsette et kurs pga smittesituasjonen i samfunnet, refunderes ikke kursavgiften, men du kan utsette kursdeltakelsen til neste gjennomførbare kurs. 


 Til mindreårige


Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.


Opphavsrett


Opphavsrett © tilfaller HKA (Cura Akademiet og inciDerm) og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på HKA sine nettsider og portaler.


Betingelser for bruk av portalens innhold


Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. HKA (Cura Akademiet og inciDerm) sine produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.


Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av HKA (Cura Akademiet og inciDerm). Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.


Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.


HKA (Cura Akademiet og inciDerm) sine individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.


Konfidensialitet


Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for HKA (Cura Akademiet og inciDerm) og ansatte hos dets partnere.


Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller HKA (Cura Akademiet og inciDerm)-teamet holdes strengt konfidensielt.

Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, konsultasjoner og medlemstjenester

Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger. 


Angrefrist for forbrukere og kurs med angrefrist annonsert
På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra avtaleinngåelse, med mindre vi har annonsert at vi gir 14 dagers angrefrist fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper på en utvetydig måte. Vi betaler deg tilbake pengene innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger/tilsendt krav ikke bli tilbakebetalt/slettet. 

 
Vi gjør oppmerksom på at Angrerettloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøper du våre kurs/pakker som er rettet mot utvikling av bedriftskonsept/markedsføring anser vi du handler som ledd i næringsvirksomhet.Sikkerhet & Personvern


Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. HKA garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.Ansvarsbegrensning


HKA (Cura Akademiet og inciDerm) og partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. Begrensning og ansvar


Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet (eierne Cura Akademiet og inciDerm) og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.


Ikke offentlig sverting


I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 


Avtalen


Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.


Oppsigelse


Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at HKA (Cura Akademiet og inciDerm) kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.


Tvisteløsning


Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 


Varsel


Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Force majeur


Er HKA (Cura Akademiet og inciDerm) eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er HKA (Cura Akademiet og inciDerm) fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der HKA (Cura Akademiet og inciDerm) refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.